Planering husbyggnad

Totalentreprenör - läs vad som ingår i totalentreprenad

En totalentreprenör tar ansvar från projektering till utförande inklusive den avslutande kvalitetskontrollen, Vid stora projekt är det rekommenderat att man kontrollerar likviditet och försäkringar innan påskrift. Var noga med att allt är dokumenterat, så ingen part fastnar i ett ekonomiskt problem som kan påverka båda. En totalentreprenör åtar sig, genom generalentreprenad, att anlita och ansvara för alla typer av underleverantörer. Vid nybyggnation kan detta även inkludera förberedande markarbete. För större projekt och renoveringar i Stockholmsområdet kan du ta ta hjälp av oss på Byggentreprenör Stockholm.

Kontrollansvarig och funktionskrav

Avtalsmässigt innebär detta att en totalentreprenör ska projektera tekniska lösningar till förbeställda funktionskrav. Dessa funktionskrav slutinspekteras av en certifierad kontrollansvarig. Ett exempel kan vara om ett rum kan hålla rätt temperatur när det används. En kontrollansvarig utses av byggherren och följer projektet hela vägen för att se till att allt går rätt till. Totalentreprenad som avtalsform minskar risken för tvist även för mindre projekt, involverande bygglov eller mer än en part.